non-profit instellingen en praktijken

Juridische én strategische begeleiding

Werken in de zorg, GGZ, thuiszorg, kinderopvang of volkshuisvesting is een vak apart. 
De complexe omgeving wordt bevolkt door overheden, verzekeraars, professionals, bestuurders met allerlei verschillende belangen en voorkeuren.
KA helpt u bij het vaststellen van een strategie voor uw instelling, uw raad of voor u persoonlijk als professional, bestuurder of toezichthouder. 
KA kent de dynamiek maar tegelijkertijd ook de juridische en bedrijfsmatige voetangels en klemmen.

  • Strategische ondersteuning bij fusie, overname of crisis
  • Risicobeheersing en risicomanagement
  • Bedrijfsmatige en juridische inrichtingen
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Interventie bij crisis en conflict
  • Governance
  • Tuchtrecht

 

 

U bent altijd welkom voor een geheel vrijblijvend gesprek.

Contact of een vraag per email?