Hoe veel kost begeleiding door KA?

Eerste gesprek altijd gratis

Een eerste gesprek is altijd gratis. U kunt dus altijd vrijblijvend een probleem voorleggen.
U krijgt een raming van de kosten die aan de verdere dienstverlening van KA zijn verbonden.

Vaste bedragen

Zo veel mogelijk worden vaste bedragen met u afgesproken. U komt daardoor nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Uurtarief

Blijken vaste bedragen niet mogelijk  - bijvoorbeeld bij langere begeleiding of procedures -  dan is het uurtarief van toepassing voor alle expliciete werkzaamheden.
Een telefoontje over de stand van zaken of een e-mail bericht wordt niet in rekening gebracht, tenzij sprake is van een uitgebreider advies.
Het basisuurtarief van KA is voor het jaar 2018 € 224,50  Jaarlijks kan het tarief aangepast worden aan de algemene prijsontwikkelingen.
Het uurtarief wordt verhoogd met 7% kantoorkosten. Reis- en verblijfkosten worden apart in rekening gebracht evenals verschotten zoals griffierechten en andere proceskosten.

Korting

Vaste clienten genieten een korting op het uurtarief van ongeveer 10%
In bijzondere gevallen maakt KA met u aparte afspraken. 

Concurrerend

De tariefstelling blijkt door de manier van werken bij KA in de praktijk zeer concurrerend. Ook ten opzichte van de kosten van een rechtsbijstandsverzekering. Veel zaken vallen doorgaans niet onder zo'n polis, zoals het opstellen van contracten, onderhandelen met derden, en (bedrijfskundige) strategiebepaling.

U heeft een verzekering voor juridische bijstand?  Volgens Europese regelgeving kunt u in geval van een procedure voor de rechter doorgaans zelf een advocaat kiezen. Uw verzekeraar is  verplicht om dit toe te staan en de rekening van die advocaat te betalen. U bent dan niet gebonden aan een jurist van de verzekeraar.

 

 

U bent altijd welkom voor een vrijblijvend gesprek

Contact