Persoonlijke begeleiding

Waar zakelijke belangen en persoonlijk gevoel elkaar raken

De werkzaamheden van de voorzitter van het bestuur, de directeur, de specialist of de raad van toezicht worden lang niet altijd begrepen of gerespecteerd. Of u nu werkzaam bent bij een woningbouwvereniging, in een ziekenhuis, in een maatschap of uw eigen bouwbedrijf, wij lopen allemaal de kans dat onderlinge verhoudingen stroef verlopen. De medische staf zegt het vertrouwen op, de commissarissen laten een onderzoek instellen, er dreigt ontslag, of u wordt aansprakelijk gesteld. Als wij in zo'n situatie terecht komen vragen we ons af waarom zaken zo gelopen zijn. Waarom hebben de mensen gereageerd zoals zij deden, want dat is vaak onbegrijpelijk.

Persoonlijke begeleiding. 
Een crisis in de organisatie die u persoonlijk raakt, gaat u bepaald niet in de koude kleren zitten. Het doet altijd een grote aanslag op uw eigen welbevinden.

  • Onenigheid met of in de raad van toezicht of commissarissen?
  • Ontslag en afvloeiingsregeling
  • Verschil van mening in de vakgroep?
  • Uw eigen bedrijf overdragen nu of straks?
  • Maatschap, de v.o.f. , BV of coöperatieve vereniging?
  • De gevolgen van een fusie voor u persoonlijk?
  • Tuchtrecht?
  • Aansprakelijkheid?

Een persoonlijke begeleider met gelijke ervaring en diepgaande juridische en bedrijfskundige kennis coacht u door een lastige periode en behartigt zonodig als advocaat uw belangen.

U bent altijd van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek. 

Contact of een vraag per email?