Voldoet u al aan alle voorwaarden van de AVG?

verzekeringsrecht

Dit jaar is de nieuwe privacywetgeving van kracht. Vanaf 25 mei 2018 heeft de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de oude regelgeving vervangen. Binnen de EU bestonden er nog verschillen, maar met de ingang van de AVG is er 1 privacywet voor de hele Europese Unie.

De AVG heeft zes basiselementen die iedere organisatie moet naleven:

1. Transparantie over verwerking en gebruik van persoonsgegevens;

2. Beperken van verwerking van persoonsgegevens tot specifieke, legitieme doeleinden;

3. Beperken van verzameling en opslag van persoonsgegevens tot beoogd gebruik;

4. Individuen in staat stellen om persoonsgegevens te corrigeren of om verwijdering te vragen;

5. De opslagduur van persoonsgegevens beperken tot zo lang als nodig is voor het beoogd gebruik;

6. Persoonsgegevens beveiligen met geschikte beveiligingsmethoden.

Advocatenkantoor KA heeft voor diverse verenigingen, websites, ondernemers en bedrijven teksten geschreven en aanwijzingen gegeven om te voldoen aan de AVG. Gelukkig blijkt alles wat minder ingewikkeld dan vele aanbieders en schrijvers over de AVG doen voorkomen.
U bent een heel eind met een goede privacy verklaring, een cookie waarschuwing, een beschrijving waarom, hoe en hoe lang u persoonsgegevens bewaart, en de mogelijkheid voor verwijdering of wijziging van gegevens.
Minder lastig dan u denkt, als u voor uw klanten, leden of vrijwilligers maar duidelijk aangeeft hoe u met hun gegevens om gaat en ze de mogelijkheid biedt uitdrukkelijk te kiezen of zij wel of niet in uw administratie zijn opgenomen.
Advocatenkantoor KA kan voor de u de verklaringen en regels duidelijk vastleggen en vertelt welke aanpassingen nodig zijn. In enkele dagen bent u helemaal AVG-Proof.